Podnět k prošetření stanoviska AOPK ze dne 15. 2. 2022