Podnět k prošetření stanoviska AOPK ze dne 6. 3. 2022