Podnět k prošetření stanoviska AOPK ze dne 16. 2. 2022