Vyjádření MŽP k podnětům

Vyjádření MŽP k podnětu ze dne 19. 4. 2022
Vyjádření MŽP k podnětu ze dne 28. 4. 2022